Gewoon met beide benen op de grond!

 

Burgerbelangen de enige echte lokale partij in Ede en de buitendorpen met hart voor onze identiteit en historisch erfgoed! Gedurfd en kritisch met een eigentijds geluid!

Burgerbelangen is een rechtsprogressieve partij die sinds 2010 deel uitmaakt van de gemeenteraad in Ede. Sinds 2014 hebben wij twee zetels. Burgerbelangen is een kritische partij met een eigentijds duidelijk geluid en durft de zaken te benoemen. De oprichters van deze partij zijn Fortuynistisch en hebben dan ook kritische kanttekeningen bij de groei van de islam. Burgerbelangen is geen racistische partij en duldt geen discriminatie, dit geldt ook voor zogenaamde 'positieve' discriminatie.

Op deze website kunt u lezen waar Burgerbelangen voor staat en informeren wij u over hetgeen waar wij mee bezig zijn alsook wat wij in de afgelopen raadsperiode gedaan hebben. Wij pakken de onderwerpen die de huidige partijen steevast laten liggen. Bovendien zijn wij niet gebonden aan landelijke partijpolitiek wat ons vrij laat in onze keuzes.

Meer informatie over onze raadsleden en partij kunt u hier vinden

Hieronder ziet u het verkiezingsinterview 'Het Dilemma” opgenomen in 2022 door
de Lokale Omroep Ede en hieronder het interview uit 2021. Deze twee interviews geven een goed beeld van onze deelname in de politiek.


Verkiezingen 2022


Tussentijds interview aan het einde van de raadsperiode 2018-2022

Identiteit

Burgerbelangen is een sociale partij, door en voor burgers. Iedereen moet deel kunnen nemen aan de samenleving, maar moet hier uiteraard ook zijn best voor doen. Uitgangspunt is dat iedereen de Nederlandse taal machtig is, zonder de taal te beheersen, kan men simpelweg niet meedoen in de maatschappij.

Burgerbelangen gaat ervan uit dat de Nederlandse identiteit en bouwstijlen in Nederland het leidende uitgangspunt zijn. Wij proberen vervreemding en onbehagen van autochtone Nederlanders te voorkomen, omdat dit steevast leidt tot onverdraagzaamheid. Burgerbelangen is echter wel voor vrijheid van godsdienst, maar wij willen niet, zoals vele linkse partijen, mensen van andere afkomst stelselmatig betuttelen en pamperen. Het is belangrijk dat iedereen in goede harmonie met elkaar samenleeft.

Burgerbelangen koestert ons culturele erfgoed en onze geschiedenis in de breedste zin van het woord. Wij zijn tegen het slopen van (oude) authentieke stadsgezichten, objecten of gevels. Er is de afgelopen jaren te veel gesloopt. Streven is dat Ede een gemeente is om trots op te zijn, generaties lang!Historie & Wapenfeiten
Burgerbelangen is een (rechtsprogressieve) lokale partij, opgericht in november 2005 om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Helaas is het destijds niet gelukt om een zetel te bemachtigen. Het politieke klimaat was toen wel geheel anders dan bij de raadsverkiezingen in 2010.

'Nieuwe tijden | Nieuwe politiek', dat was onze slogan voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Met het behalen van één zetel braken nieuwe tijden aan en ook een nieuw geluid in de politiek. Burgerbelangen is een rechtsprogressieve partij voor en door burgers. Geen wollige taal, maar een helder ander geluid. Wij zeggen gewoon wat wij denken en zijn kritisch waar nodig. Durven te benoemen dat is waar Burgerbelangen voor staat.

Durven benoemen, oftewel het beestje bij naam noemen. Nog maar net in de raad (november 2010) en de Edese raad viel bijna van haar stoel toen Burgerbelangen het woord ‘Marokkaan’ hardop benoemde in de zaal. Het hele gebeuren haalde zelfs het nieuws in het landelijke dagblad SP!TS.

Vanuit het niets meedraaien in de hedendaagse lokale politiek. Procedures leren begrijpen. Ons motto, gewoon ervoor gaan! Burgerbelangen heeft de draai gevonden. Als eenmansfractie was het best moeilijk om zoden aan de dijk te zetten, maar het is gelukt. Zo heeft Burgerbelangen laten zien dat de partij echt staat voor het behoud van historisch erfgoed. Alle anderen partijen lieten dit steevast afweten. Zij moeten zich schamen dat zij het erfgoed van onze gemeente zo makkelijk verloren laten gaan.

Monumenten, historisch erfgoed. Wij hebben het ons eigen gemaakt. Burgerbelangen heeft zich hard gemaakt voor het behoud van de gevels van de kop van de Parkweg, de Cavaljéschool, de oude stallen en het MGD gebouw op de kazerneterreinen en met succes van de Carrousel, waarbij grote dank uitgaat naar de investeerder, die dit pand van de ondergang gered heeft en er weer wat moois van gemaakt heeft.Ook op andere gebieden hebben wij ons best gedaan voor o.a. de omwonenden in Wekerom, die geen mestvergister wilden in hun dorp, de omwonenden aan de Peppelensteeg, die geen feesten wilden in de Kei, de omwonenden in de Uitvinderswijk, die geen mega moskeegebouw in hun wijk wilden. Helaas was de rest van de raad een groot voorstander van de komst hiervan. Ook voor de wijk Veldhuizen, hebben wij ons ingespannen, het beloofde onderhoud wat uitbleef, de illegale verhuur van de drive-in woningen en tot slot hebben wij ook achter de schermen voor menig burger en wijk ons best gedaan.

Dankzij Burgerbelangen kunnen alle burgers nu in het openbare online subsidieregister de verstrekte subsidies nakijken. In 2014 zal ook een ander speerpunt van Burgerbelangen van start gaan, een proef met betaald parkeren per minuut, wel zo eerlijk! Zo zijn er nog veel meer punten waar Burgerbelangen zich mee bezig heeft gehouden de afgelopen vier jaar, zowel vóór als achter de schermen.Politicus van het jaar 2012
Trots zijn wij ook dat ons raadslid, Ruben van Druiten, in 2012 door de lezers en stemmers van Edese Post - in samenwerking met de LOE - werd verkozen tot Politicus van het jaar 2012. Doelstelling was uiteraard om deze prijs voor 2013 wederom in de wacht te slepen, maar helaas na 2012 is deze leuke verkiezing niet meer georganiseerd.Raadsperiode 2014-2018

Dankzij 3148 stemmen tijdens de verkiezingen van 19 maart 2014 is Burgerbelangen verdubbeld van één naar twee zetels. Onze verkiezingsslogan ‘Duidelijke taal | Duidelijke keuzes’ hebben wij wel degelijk waargemaakt. Dit blijkt vooral uit de vele complimenten die wij vanuit de achterban ontvangen :-)

De afgelopen periode hebben wij ons hard gemaakt voor verschillende zaken. Wij hebben gepoogd een referendum te organiseren met betrekking tot de komst van asielzoekerscentra. De inwoners werd immers niets gevraagd. Onze mailbox had nog nooit zo vol gezeten met bezorgde berichten. Wij waren de enige partij die een harde 'nee’ durfde te verkopen. Een voorstel om eigen inwoners van Bennekom en Lunteren voorrang te geven bij sociale huur, net als in de andere kleine kernen, kon helaas op weinig steun rekenen. Wij hebben het afschaffen c.q. verlagen van de hondenbelasting als eerste op de kaart gezet. De belasting is nu verlaagd en de opbrengst zou gebruikt worden voor een zichtbaar hondenbeleid. Helaas blijkt dat het college deze afspraak nog niet geheel nagekomen is. Burgerbelangen blijft zich hard maken voor het afschaffen van deze middeleeuwse belasting en andere zaken die ons aan het hart gaan. Een nieuwe gemeenteraad biedt nieuwe kansen. Wij zullen zaken altijd stevig blijven benoemen.

Het verlagen van de parkeertarieven en het gratis parkeren in Ede Centrum op de gemeentelijke parkeerterreinen vanaf 18.00 uur kunnen wij op onze conto schrijven. Ook is er dankzij ons voorstel geld vrijgemaakt voor het afmaken van de herstructurering van de wijk Veldhuizen A. Op verzoek van onze fractie heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het subsidiebeleid in Ede. Ook het nieuwe 'schoolzwemmen' en de koopzondag zijn mede dankzij Burgerbelangen ingevoerd. Stemde jaren geleden de meerderheid tegen het renoveren van de gevels op de Parkweg, nu zijn er gevels gerenoveerd en zo zijn ook de unieke paardenstallen op het Kazerneterrein bewaard gebleven door renovatie. Verder hebben wij verschillende voorstellen van andere partijen gesteund. Wij beoordelen voorstellen altijd op inhoud en niet op het logo wat erboven staat. Ook dit zullen wij blijven doen.

Burgerbelangen is een nuchtere en sociale partij, die gewoon met beide benen op de grond staat. Wij gaan de verkiezingen tegemoet met een team wat bestaat uit enthousiaste mensen, waarmee wij onze huidige koers gaan voortzetten en wij ons nog beter kunnen inzetten voor de inwoners van de gemeente Ede. Alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn na te lezen en veelal ook via filmpjes te bekijken onder het kopje "laatste nieuws”.

In ons uitgebreide verkiezingsprogramma 2018-2022 kunt u lezen waar wij voor staan.

Mocht u ons wat willen vragen, ons informeren of uw verhaal kwijt willen? Neem dan gerust contact op, wij zijn er voor u!

Burgerbelangen: Gewoon met beide benen op de grond!Enkele punten uit ons
verkiezingsprogramma (2018-2022)


voorwoord
Ede als identiteit
De dorpen
vrouwenemancipatie
moskeeën en kerkgebouwen
cultuur
integratie
positieve discriminatie
multiculturaliteit
cultureel erfgoed
openbare orde en veiligheid
asielzoekers en vluchtelingen
overlast & criminaliteit
koopzondag en zondagsrust
agrarische gemeenschap
duurzaamheid
afvalscheiding
werkgelegenheid
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **detailhandel
volhardendheid


Ons nieuwe volledige programma (2022-2026) in PDF Formaat
 

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN EDE - WEB-ONTWERP RVD

(ZIET U ALLEEN DIT VELD, KLIK HIER)